Sessió kick-off KC-Panels: L’educació des del punt de vista dels educadors

 • Sessió introductòria creada a partir de les demandes dels socis de KID’S CLUSTER sobre els seus interessos en analitzar els reptes actuals de l’educació.
 • Hem proposat un brainstorming en format virtual amb la col·laboració de The Onion Inside, la consultora de research generacional.
 • Hem rebut diferents peticions dels participants que es plantejaran als educadors al llarg de les sessions que conformen aquest KC-Panel.

 

Barcelona, 21 de juny de 2022

Els KC-Panels és el servei de KID’S CLUSTER per connectar el teixit empresarial amb el target infantil. És la transformació de la investigació de mercat en una estratègia àgil, col·laborativa, flexible i assequible. Es tracta d’un format per fer investigació més dinàmica per aconseguir resultats mes àgilment. Aquesta plataforma és una manera d’obtenir informació dels infants i les famílies de forma ràpida i dinàmica

La proposta d’aquest KC-Panel va córrer a càrrec d’un dels socis del clúster, Editorial Flamboyant, que pretén contribuir a la riquesa intel·lectual dels infants a través de la creació d’obres de qualitat que despertin la seva imaginació i sensibilitat artística i que els ajudi al seu creixement personal.

Després de la presentació de la sessió i dels objectius que volem assolir, hem donat pas a les intervencions dels participants, on ha quedat reflectit una sèrie d’inquietuds comuns de totes les empreses que han participat, en diversos àmbits:

 • Conèixer quins són els temes que més interès susciten a tot el personal de les escoles (docents, coordinadores i coordinadors i directores i directors).
 • Com ajudar als docents en termes de quines eines poden proporcionar les empreses per donar resposta als seus interessos.
 • Desenvolupar metodologies per dur a terme projectes d’innovació.
 • Trobar partners en el sí del personal dels centres educatius que estiguin alineats amb els diversos projectes que duen a terme les empreses que avui ens han acompanyat.
 • Identificar quins son els centres educatius interessats en pilotar projectes, especialment d’innovació.
 • Conèixer quina es la inversió que fan els centres en projectes educatius.
 • Assabentar-se si està havent un canvi de paradigma i si hi ha una voluntat de formació tecnològica per part dels docents.
 • Si el personal docent busca recursos per treballar diferents temes a l’aula, quins recursos són i on els busquen.
 • Quins són els prescriptors de marca i productes a les escoles.
 • Quins són els elements que incideixen en la decisió de compra del personal docent.
 • Quin interès tenen els docents en formar-se en l’àmbit lúdic com a eina transformadora en l’aprenentatge, especialment en secundària.

Després d’aquesta primera sessió i al llarg d’una setmana, observarem i analitzarem de manera àgil tendències i qüestions interessants per al sector.

El Panel finalitzarà amb una sessió de presentació dels resultats en format workshop per integrar els aprenentatges a les estratègies de les empreses participants.