bosch

Fundació Bosch i Gimpera

La Fundació Bosch i Gimpera és la unitat de transferència de tecnologia i d’innovació de la Universitat de Barcelona. Aquesta s’encarrega de traslladar a la societat els resultats de la recerca de la UB a través de la creació de spin-off, la llicència de patents, o mitjançant contractes amb empreses i institucions contribuint així a la competitivitat del teixit  empresarial i a la millora del benestar social. A 30 de novembre de 2018, la col·laboració entre la UB i els agents socioeconòmics ha permès desenvolupar 681 projectes i contractar 23,6 milions d’euros. Durant el període 2016 – 2018 s’han llicenciat 38 tecnologies i creat 7 spin-off.