FANOC

FANOC

L’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) es una entitat sense ànim de lucre, apolítica i aconfessional, amb 30 anys al servei de les famílies amb infants en general, i de les famílies nombroses en particular. FANOC treballa per a que no es penalitzi ni discrimini en raó del nombre de fills, per a que es tracti a les famílies nombroses en termes de justícia social, i ajudar-les per a que ser més els costi menys.