RO-BOTICA

ROBOTICA

ROBOTICA son especialistes en robòtica educativa i des-de 2007 distribueixen les millors solucions escalables, obertes i reconfigurables, a més de ser un suport per a educadors i aficionats.

http://www.ro-botica.com/