Imagin Bank

Imagin Bank s’incorpora a KID’S CLUSTER per aprofundir en la seva visió del mercat i compartir perspectives estratègiques del segment infantil, en què l’entitat compta amb una important quota de mercat. Segons les dades de l’Estudi del Comportament Financer dels particulars a Espanya 2013, “la Caixa” té actualment un 29,5% dels clients del segment menors de 18 anys.

https://www.imaginbank.com/