Les empreses i organitzacions dels sectors infantil, esportiu, alimentari i salut s’uneixen per liderar l’impuls dels hàbits saludables

  • Més de 50 representants d’empreses i organitzacions vinculades a la infància i les famílies, a l’esport, a l’alimentació i a la salut van participar en una trobada focalitzada en el foment dels hàbits saludables en família
  • La sessió, co-organitzada per KID’S CLUSTER i INDESCAT en col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu, va servir per a generar coneixement compartit i discurs col·lectiu al voltant del foment dels bons hàbits en infants
  • Els assistents van detectar els reptes i oportunitats vinculats a la promoció dels bons hàbits alimentaris, físic-esportius i de salut en infants i famílies, i van co-dissenyar estratègies i iniciatives per liderar des del sector empresarial el canvi cap a un futur on els hàbits saludables siguin una realitat

Barcelona, dimarts 1 d’octubre de 2019

El passat 26 de setembre més de 50 representants d’empreses i organitzacions vinculades a la infància, l’esport, l’alimentació i la salut van participar en una trobada focalitzada en el foment dels hàbits saludables en família. Entitats de caire tan divers com administracions públiques, empreses de productes i serveis d’hoteleria i restauració, turisme, alimentació i nutrició, centres de recerca, joc i joguina, béns, serveis i instal·lacions esportives, colònies, educació, o consultoria i marketing entre d’altres, van conversar durant tot un matí per trobar oportunitats de col·laboració per afrontar reptes compartits.

La jornada va tenir lloc a ACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa, que dona suport a les iniciatives clúster catalanes i als projectes que impulsen. En concret, aquesta trobada multisectorial s’emmarcava en les primeres fases d’una projecte liderat per KID’S CLUSTER i INDESCAT en col·laboració amb l’Hospital de Sant Joan de Déu, i que compta amb el recolzament d’ACCIÓ. El projecte “Hàbits Saludables en Família” té per objectiu abordar els reptes que es desprenen de la dicotomia entre la creixent preocupació de les famílies per la qualitat dels aliments i per la pràctica d’activitats esportives, i l’increment de la obesitat infantil, dels mals hàbits alimentaris i de descans, i de les dolències vinculades a la baixa activitat física. El projecte pretén impulsar la creació de nous productes que ajudin a promoure els hàbits saludables entre els infants i les famílies per tal de sensibilitzar i comunicar els valors de salut, emocionals i socials de la pràctica físic-esportiva i l’adquisició de rutines alimentaries i de descans saludables tant a casa com a l’escola i en d’altres entorns lúdics i d’aprenentatge.

La sessió va arrencar amb la presentació del projecte, al qual s’hi vol implicar el major nombre possible d’agents d’entorn: sector infantil, sector esportiu, alimentació, salut, administracions, recerca i teixit associatiu. Es van compartir dades sobre l’actual relació entre infància, salut, esport i alimentació, com que el 35% dels infants espanyols entre 8-16 anys tenen sobrepès o obesitat i que un 45% dels nens i un 50% de les nenes de 5 a 14 anys són molt sedentaris. Si no s’hi posa fre, hi ha estudis que apunten que a l’any 2050 hi haurà un 70% de sobrepès infantil.

Tot seguit Arian Tarbal, project manager de l’àrea d’Innovació i Promoció de la Salut de l’Hospital Sant Joan de Déu, va presentar les lliçons apreses i els reptes presents i futurs de la promoció de la salut que impulsa l’hospital. Sant Joan de Déu és una institució de reconegut prestigi dedicada a l’atenció integral de dones, nens i adolescents. En l’actualitat és un dels centres pediàtrics d’alta especialització més importants d’Europa. L’àrea de Promoció de la Salut de l’Hospital treballa per fomentar la salut individual i col·lectiva impulsar uns hàbits de vida saludable mitjançant la prevenció i la informació. Segons les dades aportades, la salut d’una persona depèn de quatre grans factors: l’herència genètica, l’entorn, les condicions socio-econòmiques i l’estil de vida, essent aquest últim el factor amb un major pes. D’altra banda, l’aparició de nous reptes a nivell sanitari, com ara el fet que un 68% de les morts al món estiguin causades per malalties no transmissibles (el sorgiment de les quals està estretament relacionada amb mals hàbits com el tabaquisme, el consum excessiu d’alcohol, la manca d’activitat física o una dieta poc saludables), fa que la prevenció sigui un eix clau sobre el qual invertir recursos i esforços per garantir una millor i més longeva vida de les generacions d’avui. En aquest sentit, la promoció dels bons hàbits des de la infància afavoreix la seva consolidació en l’edat adulta.

Arribats a aquest punt, les empreses i organitzacions convocades en aquesta trobada van començar a treballar per liderar aquest canvi de paradigma i fer que la prevenció i el canvi d’hàbits passi de ser quelcom desitjable a ser una realitat. Mitjançant una dinàmica ideada per generar coneixement compartit i discurs col·lectiu, els professionals del sector van teixir un entramat de reptes compartits. Una comunicació eficient i engrescadora, la personalització de les experiències, o la inclusió en les estratègies empresarials de nous models familiars, són algunes de les claus de l’escenari de reptes que van dibuixar els assistents.

Un cop definit aquest context, les empreses i organitzacions presents es van posar a treballar conjuntament per detectar les oportunitats que, com a organitzacions, els brinda aquest escenari. Les oportunitats clau es troben en la col·laboració entre sectors, en implicar l’administració pública i en treballar els reptes als diferents espais on es desenvolupa la vida dels infants: a casa, a l’escola, de colònies, de viatge…

Per acabar, les organitzacions assistents van definir una sèrie d’actuacions a emprendre des de l’ecosistema clúster per ajudar a impulsar aquestes oportunitats i fer front als reptes. Els representants de les empreses assistents van idear propostes i accions col·lectives que, posteriorment, prioritzaran per començar a dur a terme amb el suport d’INDESCAT i KID’S CLUSTER en el marc del projecte “Hàbits d’oci en família”.

En definitiva, el Meet-up Interclúster d’Hàbits Saludables en Família va servir a les empreses i organitzacions vinculades a la infància i les famílies, a l’esport, a l’alimentació i a la salut per posar en comú inquietuds i preocupacions, generant així reptes compartits. El treball en xarxa que es va dur a terme va propiciar la generació d’un discurs col·lectiu al voltant del foment dels bons hàbits, així com la detecció de les diverses oportunitats que se’n deriven, i suposarà les primeres passes cap al lideratge de l’impuls dels hàbits saludables.