Domestic Data Streamers

Domestic Data Streamers és un estudi de disseny fundat el setembre del 2013 a Barcelona que a partir de dades crea instal·lacions interactives per fer reflexionar. Segons les seves paraules duen a terme la fisicalització de dades des d’un punt de vista artístic i crític.

 

Domestic Data Streamers – Fighting indifference towards data (domesticstreamers.com)