Casal dels Infants

L’Associació Casal dels Infants som una entitat socioeducativa, d’utilitat pública, que des de 1983 fem costat a infants, joves i famílies en risc d’exclusió a la nostra societat. Des del convenciment que, per dura que sigui la seva realitat, si reben l’acompanyament que necessiten i tenen accés a oportunitats podran superar la desigualtat i tirar endavant.

Cada any donem suport a més de 7.000 infants, joves i famílies en els barris que concentren major desigualtat, com el Raval de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs (La Mina), Salt. I també a organitzacions locals de Tànger i Casablanca (Marroc).

www.casaldelsinfants.org

Fundació Ametller

upf

UPF Ventures

UPF Ventures és una empresa de gestió de la innovació, participada per la Universitat Pompeu Fabra, que té com un dels seus principals objectius establir un vincle entre els grups d’investigació de la UPF i els sectors empresarial, industrial, governamental… per tal de compartir coneixement i generar, entre tots, una cadena de valor que pugui tenir un retorn socioeconòmic. Actualment, els nostres projectes se centren en tres àmbits: Ciències de la Vida, TIC i Ciències Socials i Humanitats.

Des d’UPF Ventures i en col·laboració amb KID’S CLUSTER, ens agradaria apropar-nos al món infantil i de l’educació per tal de poder contribuir, amb els diversos actors, a la millora del futur de la societat catalana.

Més informació: http://upfventures.com/

bosch

Fundació Bosch i Gimpera

La Fundació Bosch i Gimpera és la unitat de transferència de tecnologia i d’innovació de la Universitat de Barcelona. Aquesta s’encarrega de traslladar a la societat els resultats de la recerca de la UB a través de la creació de spin-off, la llicència de patents, o mitjançant contractes amb empreses i institucions contribuint així a la competitivitat del teixit  empresarial i a la millora del benestar social. A 30 de novembre de 2018, la col·laboració entre la UB i els agents socioeconòmics ha permès desenvolupar 681 projectes i contractar 23,6 milions d’euros. Durant el període 2016 – 2018 s’han llicenciat 38 tecnologies i creat 7 spin-off.

FUNDACIÓ PERE TARRES

La FUNDACIÓ PERE TARRES, amb més de 50 anys d’existència, és una organització no lucrativa educativa i d’acció social, dedicada a la promoció de l’educació en el temps lliure, el voluntariat, la millora de la intervenció social i l’enfortiment del teixit associatiu. Amb el temps la seva acció s’ha ampliat a altres àmbits de l’acció social com ara la formació, la recerca i la gestió.

http://www.peretarres.org/

FUNDACIÓ JAUME BOFILL

La FUNDACIÓ JAUME BOFILL promou totes aquelles iniciatives que facilitin el coneixement de la nostra societat i que impulsin realitzacions que contribueixin al seu millorament a través de la supressió de les desigualtats i de l’extensió de l’educació i de la cultura als qui se’n troben més mancats.

http://www.fbofill.cat/