Aprovats els dos projectes presentats per KID’S CLUSTER a la convocatòria d’ajuts AEI del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

  • El mes de febrer, KID’S CLUSTER va ser reconeguda com a Agrupació Empresarial Innovadora (AEI) pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, el qual promou un programa de suport per dotar de recursos públics les estratègies d’innovació i competitivitat empresarial desenvolupades des dels clústers
  • KID’S CLUSTER va presentar a la convocatòria de març dos projectes en col·laboració amb Packaging Cluster i AMIC-CENFIM (Associació Agrupació Moble Innovador de Catalunya), els quals han estat recentment aprovats

Barcelona, juliol de 2021

El passat mes de febrer, KID’S CLUSTER va rebre el reconeixement com a Agrupació Empresarial Innovadora, el qual acredita l’entitat com a catalitzador de fluxos de coneixement i d’innovació pel foment de la col·laboració entre els centres de recerca i el teixit productiu. El Ministeri promou un pla d’ajuts que contempla el finançament de projectes col·laboratius vinculats a la indústria 4.0, la investigació industrial, el desenvolupament experimental, i la innovació en matèria d’organització i de processos. Els beneficiaris de dits ajuts son els clústers i les seves organitzacions associades. Durant el mes de març es va obrir la primera convocatòria d’aquest programa, dotada de 8 milions d’euros, i KID’S CLUSTER hi va participar presentant dos projectes en col·laboració amb el clúster català del packaging i el clúster català de la indústria del moble. Tots dos projectes han estat aprovats aquest juliol.

Dels 221 projectes presentats per part d’associacions clústers de tot el territori nacional, únicament 75 (que representen un 34%) han superat la puntuació mínima i, per tant, han estat aprovats per a rebre finançament; 72 projectes han quedat en llista d’espera pendents de confirmar l’acceptació per part dels aprovats, 58 han estat denegats per no assolir la puntuació mínima requerida, i 16 han estat desestimats per no complir els requisits de la convocatòria.

Smart Essence 4 Kids: Augment de l’èxit del llançament de nous productes mitjançant la neurociència

El primer dels dos projectes aprovats ha estat Smart Essence 4 Kids, presentat juntament amb el Packaging Cluster i dos empreses membres de cada clúster: Grup Carinsa, Grup Cooperatiu TEB, Sentinel i Abacus Cooperativa.

L’objectiu principal del projecte és implicar tota la cadena de valor per augmentar l’èxit en el llançament de productes mitjançant la neurociència i eines digitals que ajudaran a connectar cada punt, des del disseny del producte fins a l’usuari, passant per la fabricació intel·ligent i la distribució.

En total, el projecte rebrà una subvenció de 117.175,00€ per al seu desenvolupament.

Coontract VR: Plataforma experimental per a la co-creació i experimentació de nous espais contract d’oci a través de sistemes de realitat virtual multi-usuari

El segon projecte va ser presentat juntament amb AMIC (Associació Agrupació Moble Innovador de Catalunya), CENFIM (Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya), Fundació i2CAT i les empreses Fustería Gurdó i The Modern Kids and Family (socis de KID’S CLUSTER). L’objectiu del projecte és el desenvolupament d’una plataforma experimental que faciliti l’adopció d’una nova generació de tecnologies interactives de realitat virtual multi-usuari o Realitat Virtual Social que permeti la validació i l’experimentació d’espais conceptuals virtuals per part dels usuaris finals de l’espai en un context més proper a la realitat de l’espai final.

En total, el projecte rebrà una subvenció de 70.152,00€ per al seu desenvolupament.

Futura convocatòria AEI 2021

El Ministeri d’Indústria es troba en el procés final d’elaboració la nova ordre de bases d’una nova convocatòria d’ajuts AEI per 2021, prevista per a l’últim trimestre del l’any. Aquesta nova convocatòria suposarà una nova oportunitat per, des de KID’S CLUSTER, seguir liderant l’acompanyament a les organitzacions del sector infantil i familiar en el desenvolupament dels seus projectes col·laboratius vinculats a la indústria 4.0, la investigació industrial, el desenvolupament experimental, i la innovació en matèria d’organització i de processos.

Per a més informació, contacteu-nos a info@kids-cluster.com