UBER per a nens

Mentre a casa nostra els serveis de carsharing continuen en batalles de caràcter legal, altres països aprofiten l’experiència acumulada per anar molt més enllà. És el cas dels Estats Units, on un grup de mares va crear l’any 2014 una companyia de transport de nens a partir de 6 anys en vehicles privats. De fet, aquestes mares han aprofitat el fet que la popular UBER no accepta transportar menors sense acompanyament, per llençar un servei que cobreixi aquest nínxol de mercat.

La companyia es diu HopSkipDrive i ha començat a operar a Denver, Colorado. Aquesta empresa només contracta conductors i conductores que tenen el 100% de punts al carnet i que tenen un mínim de 5 anys d’experiència cuidant criatures. Per garantir-na la seguretat tots els conductors han de deixar les seves empremtes digitals. A més, els pares poden saber des del seu dispositiu mòbil on és exactament el vehicle. L’objectiu és facilitar desplaçaments a l’escola, a les activitats extraescolars o cap a casa sense necessitar de l’acompanyament del pare o la mare.

https://www.hopskipdrive.com/