joc

Transformant organitzacions a través del joc

  • Les empreses de KID’S CLUSTER experimenten els principis de la Gestió Agile a través d’un dels jocs de Play To Growth: Possible Mission, Escape from Earth

Barcelona, 28 de maig de 2019

Els socis de KID’S CLUSTER s’han reunit en el Dia Internacional del Joc per aprendre de manera lúdica els principis de la Gestió Àgil, una metodologia de treball basada en uns principis, valors i eines que tenen per objectiu millorar la gestió de projectes empresarials. La Gestió Àgil es fonamenta en 12 principis: satisfacció del client, millora continuada, entregues parcials, mesurament dels progressos, desenvolupament sostenible, proximitat a l’hora de treballar, comunicació eficaç i presencial, motivació i confiança, excel·lència i bon disseny, simplicitat, equips autogestionats i adaptació a les circumstàncies canviants. A través del joc Possible Mission, Escape from Earth, els participants a la sessió han pogut entendre de primera mà aquests principis.

Possible Mission, Escape from Earth és un joc de taula creat per Play to Growth, un projecte educatiu nascut com a joint venture entre Marinva i Netmind. Play to Growth ha creat una cartera de jocs didàctics altament interactius amb l’objectiu de transmetre vivències que permetin entendre el canvi organitzacional a les empreses a través de la simulació i sobre diversos àmbits de gestió: IT, Project Management i Business Analysis.

En aquesta trobada, els socis de KID’S CLUSTER han tingut l’oportunitat de jugar a la primera fase del joc basat el la gestió de projectes. El joc planteja una situació límit: la vida al Planeta Terra ja no és possible i cal fugir. Els jugadors tenen la gran responsabilitat de construir les naus per trobar un nou planeta habitable.  Els participants s’han dividit en equips, cadascun amb el seu propi objectiu: construir una nau per poder fugir i garantir la supervivència de l’espècie.  Els jugadors han hagut de prendre decisions de gestió i d’execució per tal de complir les demandes garantint uns requisits relatius al temps, el pressupost i la qualitat de la nau. A més, el projecte té un seguit de riscos i imprevistos que els equips han hagut d’anar afrontant.

Entre d’altres aprenentatges rellevants, a través d’aquesta partida hem pogut identificar dinàmiques i patrons propis del project management basat en la metodologia Agile, com ara el sorgiment de l’autogestió en equips multidisciplianars i intergeneracionals, mecanismes de gestió del temps i dels canvis i imprevistos, o l’adquisició de rols segons necessitats del projecte.

Els assistents han commemorat el Dia Internacional del Joc havent comprovat en primera persona de quina manera podem crear una realitat metafòrica que ens permet entendre dinàmiques i rutines que, en el nostre dia a dia i a l’entorn de treball, de vegades son menys explícites, però no inexistents. I tot això, gràcies al poder transformador del joc.

Més informació: Play to Growth