The Classroom Project

Un grup d’estudiants de la Reial Acadèmia Danesa de Belles Arts va analitzar com els nens i nenes estudien i es concentren en diferents entorns. Experimentant amb diferents sistemes i tenint en compte les restriccions ergonòmiques, el jove grup de disseny va poder presentar The Classroom Project a la Stockholm Furniture Fair.

El resultat és una col·lecció de mobles amb dissenys dinàmics i simplistes que faciliten allargar el temps d’utilització per part dels infants i que busquen un major compromís dels alumnes amb l’aula i el material que conté. La col·lecció inclou escriptoris plegables, seients abstractes i sistemes d’emmagatzematge innovadors. Per garantir l’èxit del projecte, els nou joves dissenyadors van invertir moltes hores analitzant el comportament dels alumnes a classe, en diferents circumstàncies i assignatures.