SERVEIS

QUÈ ÉS UN CLÚSTER?

Un clúster és un grup d’empreses i institucions que operen en un mateix mercat i que s’ajunten per obtenir avantatges competitives. És una nova manera d’entendre els negocis basada en cooperar més per competir millor.

En el nostre cas ens definim com un col·lectiu exclusiu d’empreses i entitats que col·laboren i innoven per la infància. El clúster vol facilitar el desenvolupament de propostes de valor entre els qui treballen pels infants

QUÈ T’OFERIM?

  • Activitats d’estímul de la innovació

  • Participació en projectes col•laboratius

  • Anàlisi de les tendències del mercat

  • Tallers, interclusters workshops i formació especialitzada

  • Networking i intercanvi de coneixement en el sector

  • Desenvolupament d’estratègies de posicionament internacional

  • Capacitat d’interlocució amb les institucions

  • Accés a línies d’ajuts i fonts de finançament

COM HO FEM?

Volem que tots els serveis i totes les activitats que organitzem tinguin un alt valor afegit i que donin retorn als nostres associats. Per aconseguir-ho,hem dissenyat conjuntament un ecosistema que permet:

Comprendre millor el mercat i els canals

Investigant més i millor sobre les aspiracions del nostre públic; impulsant l’omnicanalitat en totes les accions; i detectant els mercats més propicis al creixement del negoci.

Ajudar a desenvolupar nous productes i serveis

Incorporant la tecnologia; ampliant-ne el valor amb marques i llicències; i facilitant una xarxa de col·laboració estratègica i efectiva entre els socis.

Estendre el suport a l’aprenentatge i el lleure

Reforçant els vincles amb el sector educatiu; desenvolupant productes i serveis orientats a l’aprenentatge actual; i integrant els infants en el disseny de nous espais i experiències.

QUÈ ET DEMANEM?

Un dels secrets de l’èxit del clúster es basa en la potent cadena de valor que hi ha al darrera. Les aportacions de socis amb origens, dimensions i models de negoci diversos, garanteix aproximacions diferents per fer créixer el sector de negoci que tots compartim.

Per això volem engrandir-lo encara més. Perquè puguis aportar la teva experiència i coneixement i, a l’hora, obtenir grans beneficis per la teva organització.