Pantalles i hàbits saludables

L’ús de smartphones i tauletes s’ha fet omnipresent en moltes famílies. El problema és que tot el temps que els nens i nenes passen davant de les pantalles no el destinen a altres tipus de relacions personals, jocs o manualitats. Per corregir aquesta situació ha nascut TechDen, una empresa que ha llençat un producte únic i amb un mercat enorme.

Es tracta d’una unitat que limita el temps que els fills poden utilitzar els dispositius mòbils. En aquesta unitat es poden guardar i carregar els dispositius, i només es pot accedir a ells amb un sistema de desbloqueig que només tenen els pares. A més, des d’una app, els administradors poden determinar el temps de consum de cada dispositiu i fer-ne un seguiment acurat per constatar la seva reducció.

https://techden.com/