MARINVA

Des de 1995 MARINVA desenvolupa estratègies, serveis i productes de comunicació formació i participació a mida basats en el joc i l’activitat lúdica. Els seus clients traslladen el seu missatge i activitat a través del joc i defineixen els seus productes i filosofia de negoci per via de l’activitat lúdica.

http://www.marinva.es/