educació

Les organitzacions i entitats de KID’S CLUSTER s’uneixen per liderar el canvi cap al futur de l’educació

  • 40 representants d’empreses i organitzacions vinculades a la infància i les famílies van participar al meet-up d’educació organitzat per KID’S CLUSTER, una sessió ideada per a generar coneixement compartit i discurs col·lectiu
  • Els assistents van detectar els reptes i oportunitats derivats del canvi de paradigma educatiu i van co-dissenyar estratègies i iniciatives per liderar, juntament amb el sector educatiu, el futur de l’educació

Barcelona, divendres 10 de maig de 2019

El passat divendres, 40 representants d’empreses i organitzacions vinculades a l’educació i la infància van treballar conjuntament per compartir els reptes i oportunitats que planteja la transformació que estan vivint l’educació i l’escola. Organitzacions de sectors tan diversos com l’editorial, el del lleure educatiu, el de material escolar, colònies i campaments, ensenyança d’idiomes, agències de marketing infantil, joc i joguina, videojocs, robòtica educativa, audiovisuals o entitats del tercer sector, entre d’altres, van conversar durant tot un matí per trobar oportunitats de col·laboració per afrontar reptes compartits.

La jornada va tenir lloc a TeamLabs, un campus d’innovació i aprenentatge que té una filosofia i una metodologia totalment innovadores pel què fa a l’ensenyança superior. TeamLabs crea i ofereix experiències d’aprenentatge radical per a joves, professionals i organitzacions, entre les quals un grau universitari en Lideratge, Emprenedoria i Innovació en col·laboració amb la Universitat de Mondragón. Aquest ambient innovador i disruptiu va propiciar un espai ideal per deixar volar la imaginació i fomentar el treball en equip.

La sessió va arrencar amb la ponència de Mònica Nadal, Directora de Recerca de la Fundació Jaume Bofill, sobre els diversos eixos que han marcat la transformació de l’educació en els darrers anys. Entre d’altres, Nadal va posar èmfasi en el fet que els aprenentatges ja no només s’adquireixen a l’escola; al contrari, hi ha una gran diversitat d’agents i entorns on els infants es formen, més enllà de les aules: museus, teatres, activitats extra curriculars, viatges… tot un món que fa que l’escola s’hagi de replantejar el seu paper, doncs passa de ser l’actor principal a ser un actor més en la formació dels infants.

El “fora escola” planteja també una sèrie de reptes fins ara desconeguts. D’una banda, ajuda al desenvolupament competencial dels infants, un aspecte cada cop més valorat per les famílies i, posteriorment, pel mercat laboral, i complementa la formació acadèmica dotant els infants de recursos per connectar l’aprenentatge a la seva realitat. D’altra banda, però, es tracta d’un àmbit totalment privat i que afavoreix la perpetuació de desigualtats: les famílies més formades i amb més recursos poden i volen acostar els seus fills i filles a tot aquest ventall d’experiències, mentre que les famílies amb menys recursos sovint se’n queden al marge.

Equitat, diversitat, personalització inclusió i aprenentatge per competències són les claus d’aquest nou escenari educatiu, encara per definir i en constant moviment. Coneixent aquest context, les empreses i organitzacions del sector infantil i familiar es van posar a treballar conjuntament per definir els reptes que, com a organitzacions, els planteja aquesta transformació. Mitjançant una dinàmica ideada per generar coneixement compartit i discurs col·lectiu, els professionals del sector van teixir un entramat de reptes compartits. Un dels principals reptes detectats és la dificultat de l’accés de les empreses al món escolar. En paraules dels propis assistents, la relació entre l’empresa i l’escola sovint ha estat marcada per un caire molt comercial i fins i tot paternalista, en què l’empresa s’ha dirigit a l’escola sense cap altra finalitat que vendre els seus productes o serveis. Altres reptes detectats són la dificultat de trobar l’encaix entre qualitat i preu, com aportar innovació a l’escola, com establir relacions bilaterals que permetin traslladar les necessitats de l’escola a l’empresa perquè aquesta pugui respondre, o com guanyar la confiança de l’escola en les organitzacions empresarials.

Més enllà dels reptes, els assistents han col·laborat també per detectar oportunitats. Les empreses i organitzacions s’han vist capaces d’ajudar l’escola a definir i impulsar el canvi; així mateix, consideren que tot el món de “fora escola” és un terreny per explorar, que és clau involucrar el sector públic i que tenen al seu abast eines clau com KID’S CLUSTER per afrontar els reptes de manera conjunta. En aquest sentit, la trobada va concloure amb una dinàmica de treball pensada per construir un camí a seguir com a clúster. Les organitzacions assistents van definir actuacions a emprendre des de KID’S CLUSTER que ajudin a impulsar les oportunitats i a salvar els reptes.

En definitiva, el Meet-up d’Educació va servir a les empreses i organitzacions vinculades al món educatiu, a la infància i a les famílies per posar en comú inquietuds i preocupacions, generant així reptes compartits com a sector. El treball en xarxa que es va dur a terme va propiciar la generació d’un discurs col·lectiu al voltant del canvi de paradigma educatiu, així com la detecció de les diverses oportunitats que se’n deriven, i suposarà les primeres passes cap al lideratge del futur de l’educació.