Formació online

La formació online als Estats Units mou 107.000 milions de dòlars anualment, i segons el National Student Clearinghouse Research Centre, al 2019 la meitat de les classes de formació no obligatòria es faran a distància. Malgrat tot, encara són molt escassos els portals de formació online adreçats als més petits. Per aquest motiu crida l’atenció la plataforma JAM especialitzada en formació a distància per a nens i joves d’entre 7 i 16 anys.

JAM ofereix cursos de dibuix, cuina, mecànica, animació, ciència, muntatges amb LEGO i molts d’altres. Tots ells es poden fer des de qualsevol lloc en el que hi hagi una connexió a Internet gràcies als tutorials en vídeo i a l’assistència virtual. A més, també han creat una important comunitat d’usuaris al voltant de la plataforma per compartir les experiències.

https://jam.com/