SUARA 

SUARA és la cooperativa més gran de Catalunya en el sector d’atenció a les persones, amb una experiència acumulada pels seus socis fundadors de 30 anys. Presents a 15 comarques catalanes i amb més de 1.600 professionals, donen resposta a les necessitats d’atenció, suport, assistència i educació d’infants i joves; de famílies; de persones que requereixen algun tipus de suport per a ser més autònomes; de persones que cerquen feina o volen millorar professionalment o dels qui necessiten suport davant situacions de crisi.

http://www.suara.coop/