SFERA Media Group

SFERA Media Group edita la revista Mi bebé y yo i distribueix una capsa obsequi multiproducte per a nou nats a tota Espanya. Son una editorial referent en sector primera infància.

http://www.sfera.es/quienes-somos/