EL SECTOR INFANTIL

El sector en el que opera KID’S CLUSTER està format per empreses i altres agents amb presència a Catalunya que tenen activitat relacionada amb el segment infantil (fins als 12 anys), amb independència de la categoria de productes o serveis que comercialitzin o del canal que facin servir.

DADES ESTRUCTURALS

406


Empreses

15.700


Treballadors/es

3.500 M€


Facturació global

* Font: ACCIÓ a partir de dades ORBIS-INFORMA

Descobreix les últimes tendències del sector al