El Projecte Ikumen

El Projecte Ikumen el va impulsar el ministeri de Salut Treball i Benestar japonès l’any 2010, al constatar que Japó és el país desenvolupat en el que els homes destinen menys temps a les tasques de la llar i a tenir cura dels infants. Per combatre aquesta situació va oferir un pla d’incentius  amb l’objectiu que els treballadors demanessin més permisos de paternitat i reduïssin la seva jornada laboral durant els sis primers anys de vida dels seus fills. També hi havia importants beneficis per les empreses que més incrementaven el número de permisos sol·licitats així com cursos i tallers de formació per als pares.

A més, el Projecte Ikumen va anar acompanyat d’una potent campanya de publicitat que va aconseguir canviar la percepció sobre els pares que atenen als seus fills i filles. Fins al punt que les marques van començar a dissenyar productes i i a preparar campanyes de comunicació orientades a aquest nou segment i, per extensió, no-sexistes.

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/