Eines d’interacció amb l’usuari

La realitat augmentada i la realitat virtual ofereixen interessants propostes en els àmbits educatiu i de lleure, a més de suports molt notoris per a la comunicació i la publicitat.

El reconeixement de veu està ja força consolidat i amb múltiples aplicacions.

La intel·ligència artificial i la gestió de metadades avancen aportant nou valor a la relació màquina – persona. Què cal per a desenvolupar una solució d’interacció amb l’usuari?
Quines solucions hi ha i quines poden haver? Que hi busquen les empreses? Us oferim una trobada a la qual podrem:

  • Comprendre el procés creatiu i de negoci darrera d’una solució de realitat
    augmentada o virtual, i de reconeixement de veu.
  • Conèixer casos d’èxit.
  • Compartir experiències, també en intel·ligència artificial i gestió de big data, i
    dubtes i explorar noves oportunitats de col·laboració.