duna

DUNA Educació

Duna és una empresa especialitzada en l’elaboració de contingut, creació i gestió de projectes educatius al servei d’empreses i institucions, que tenen l’objectiu de realitzar programes de caràcter social en l’àmbit educatiu.

https://dunaeducacio.com/es/