Com incrementar la pràctica físico-esportiva en edat escolar?

El passat 17 d’octubre vàrem celebrar una jornada interclúster on els clústers de l’esport, INDESCAT; el clúster de les tecnologies de l’educació, Edutech Clúster i KID’S CLUSTER vam abordar el repte de com incrementar la pràctica de l’activitat esportiva en els infants a Catalunya.

La sessió va comptar amb la benvinguda del Subdirector General d’Activitats Esportives i Infraestructures, Oriol Marcé. Seguidament, es va presenta l’estudi impulsat pel mateix Consell Català de l’Esport “Els hàbits esportius dels escolars de Catalunya 2016”, realitzat per Itik, consultoria especialitzada en esport i oci. Aquest estudi va posar de manifest que tot i que la pràctica esportiva ha crescut molt en els darrers anys, existeixen reptes als que hem de donar resposta com el sedentarisme en els infants, l’abandonament de la pràctica esportiva a certa edat o les diferències de gènere entre altres. Així mateix, Jordi Viñas d’Itik va exposar les principals tendències que es preveu en l’àmbit de l’esport en l’edat escolar:

  • La individualització de la pràctica esportiva
  • Ús d’espais no convencionals i l’ús de l’espai públic urbà i natural
  • L’esport en família
  • Els esports i les TIC i els e-sports

La jornada va permetre als assistents debatre sobre els reptes que es desprenen d’aquestes tendències i aportar solucions que permetessin generar noves oportunitats a les seves empreses dels diferents clústers a través d’una dinàmica de treball amb l’objectiu de col·laborar en la realització de projectes conjunts.

Presentació Jornada Interclústers ‘Esport i infants’