Clústers, reptes socials i valor compartit

¿Per què crear Valor Compartit?

El passat 19 d’octubre vam assistir a una sessió organitzada per ACCIÓ juntament a la resta de clústers del programa Catalonia Clusters per profunditzar en els principis socials d’aquest concepte i el seu potencial a nivell clúster.

Aquest nou enfoc, creat per Porter i Kramer , va més enllà de la responsabilitat social corporativa,  entenen que  les empreses poden crear prosperitat econòmica satisfent necessitats  socials i generant benefici al mateix temps.

El valor compartit, incorpora el factor social a la millora de la competitivitat i productivitat de les empreses. Implica l’accés a nous segments de clients, noves formes de produir i distribuir, noves avantatges competitives, i en definitiva, noves oportunitats de posicionament estratègic.

Durant la sessió, vam poder compartir casos d’èxit referents en Shared Value de la mà d’Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad, i treballar iniciatives entre clústers per detectar oportunitats estratègiques incorporant el propòsit social com a eix clau del posicionament competitiu de les entitats.

També vam poder comprovar com els clústers son vincles clau entre la competitivitat de les empreses i la del territori, per tant, tenen un paper clau com a impulsors de solucions on és necessària la col·laboració entre empreses, entitats i administració pública.

Aquesta sessió pretenia ser un primer pas per cercar oportunitats de desenvolupar valor compartit entre els clústers catalans i els seus membres, apropant la visió social a l’estratègia empresarial.