Tu Pediatra Online

Tu Pediatra Online és un servei pediàtric online on un grup de pediatries, mitjançant un torn de guàrdies, ofereixen assessoria en la cura i criança dels fills tots els dies de l’any. Les consultes es realitzen per telèfon, xat i/o vídeo trucada. Oferim comoditat, tranquil·litat i garantia de professionalitat. Millorem la conciliació laboral-familiar de les famílies i dels professionals: les noves tecnologies permeten donar i rebre el servei sense desplaçaments.

https://www.tupediatraonline.com/

HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÉU

L’HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÉU és una institució d’alta especialització i tecnologia centrada en la salt del nen, l’adolescent i la dona.

http://www.hsjdbcn.org/