hàbits

Les empreses i organitzacions dels sectors infantil, esportiu, alimentari i salut s’uneixen per liderar l’impuls dels hàbits saludables

 • Més de 50 representants d’empreses i organitzacions vinculades a la infància i les famílies, a l’esport, a l’alimentació i a la salut van participar en una trobada focalitzada en el foment dels hàbits saludables en família
 • La sessió, co-organitzada per KID’S CLUSTER i INDESCAT en col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu, va servir per a generar coneixement compartit i discurs col·lectiu al voltant del foment dels bons hàbits en infants
 • Els assistents van detectar els reptes i oportunitats vinculats a la promoció dels bons hàbits alimentaris, físic-esportius i de salut en infants i famílies, i van co-dissenyar estratègies i iniciatives per liderar des del sector empresarial el canvi cap a un futur on els hàbits saludables siguin una realitat

Barcelona, dimarts 1 d’octubre de 2019

El passat 26 de setembre més de 50 representants d’empreses i organitzacions vinculades a la infància, l’esport, l’alimentació i la salut van participar en una trobada focalitzada en el foment dels hàbits saludables en família. Entitats de caire tan divers com administracions públiques, empreses de productes i serveis d’hoteleria i restauració, turisme, alimentació i nutrició, centres de recerca, joc i joguina, béns, serveis i instal·lacions esportives, colònies, educació, o consultoria i marketing entre d’altres, van conversar durant tot un matí per trobar oportunitats de col·laboració per afrontar reptes compartits.

La jornada va tenir lloc a ACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa, que dona suport a les iniciatives clúster catalanes i als projectes que impulsen. En concret, aquesta trobada multisectorial s’emmarcava en les primeres fases d’una projecte liderat per KID’S CLUSTER i INDESCAT en col·laboració amb l’Hospital de Sant Joan de Déu, i que compta amb el recolzament d’ACCIÓ. El projecte “Hàbits Saludables en Família” té per objectiu abordar els reptes que es desprenen de la dicotomia entre la creixent preocupació de les famílies per la qualitat dels aliments i per la pràctica d’activitats esportives, i l’increment de la obesitat infantil, dels mals hàbits alimentaris i de descans, i de les dolències vinculades a la baixa activitat física. El projecte pretén impulsar la creació de nous productes que ajudin a promoure els hàbits saludables entre els infants i les famílies per tal de sensibilitzar i comunicar els valors de salut, emocionals i socials de la pràctica físic-esportiva i l’adquisició de rutines alimentaries i de descans saludables tant a casa com a l’escola i en d’altres entorns lúdics i d’aprenentatge.

La sessió va arrencar amb la presentació del projecte, al qual s’hi vol implicar el major nombre possible d’agents d’entorn: sector infantil, sector esportiu, alimentació, salut, administracions, recerca i teixit associatiu. Es van compartir dades sobre l’actual relació entre infància, salut, esport i alimentació, com que el 35% dels infants espanyols entre 8-16 anys tenen sobrepès o obesitat i que un 45% dels nens i un 50% de les nenes de 5 a 14 anys són molt sedentaris. Si no s’hi posa fre, hi ha estudis que apunten que a l’any 2050 hi haurà un 70% de sobrepès infantil.

Tot seguit Arian Tarbal, project manager de l’àrea d’Innovació i Promoció de la Salut de l’Hospital Sant Joan de Déu, va presentar les lliçons apreses i els reptes presents i futurs de la promoció de la salut que impulsa l’hospital. Sant Joan de Déu és una institució de reconegut prestigi dedicada a l’atenció integral de dones, nens i adolescents. En l’actualitat és un dels centres pediàtrics d’alta especialització més importants d’Europa. L’àrea de Promoció de la Salut de l’Hospital treballa per fomentar la salut individual i col·lectiva impulsar uns hàbits de vida saludable mitjançant la prevenció i la informació. Segons les dades aportades, la salut d’una persona depèn de quatre grans factors: l’herència genètica, l’entorn, les condicions socio-econòmiques i l’estil de vida, essent aquest últim el factor amb un major pes. D’altra banda, l’aparició de nous reptes a nivell sanitari, com ara el fet que un 68% de les morts al món estiguin causades per malalties no transmissibles (el sorgiment de les quals està estretament relacionada amb mals hàbits com el tabaquisme, el consum excessiu d’alcohol, la manca d’activitat física o una dieta poc saludables), fa que la prevenció sigui un eix clau sobre el qual invertir recursos i esforços per garantir una millor i més longeva vida de les generacions d’avui. En aquest sentit, la promoció dels bons hàbits des de la infància afavoreix la seva consolidació en l’edat adulta.

Arribats a aquest punt, les empreses i organitzacions convocades en aquesta trobada van començar a treballar per liderar aquest canvi de paradigma i fer que la prevenció i el canvi d’hàbits passi de ser quelcom desitjable a ser una realitat. Mitjançant una dinàmica ideada per generar coneixement compartit i discurs col·lectiu, els professionals del sector van teixir un entramat de reptes compartits. Una comunicació eficient i engrescadora, la personalització de les experiències, o la inclusió en les estratègies empresarials de nous models familiars, són algunes de les claus de l’escenari de reptes que van dibuixar els assistents.

Un cop definit aquest context, les empreses i organitzacions presents es van posar a treballar conjuntament per detectar les oportunitats que, com a organitzacions, els brinda aquest escenari. Les oportunitats clau es troben en la col·laboració entre sectors, en implicar l’administració pública i en treballar els reptes als diferents espais on es desenvolupa la vida dels infants: a casa, a l’escola, de colònies, de viatge…

Per acabar, les organitzacions assistents van definir una sèrie d’actuacions a emprendre des de l’ecosistema clúster per ajudar a impulsar aquestes oportunitats i fer front als reptes. Els representants de les empreses assistents van idear propostes i accions col·lectives que, posteriorment, prioritzaran per començar a dur a terme amb el suport d’INDESCAT i KID’S CLUSTER en el marc del projecte “Hàbits d’oci en família”.

En definitiva, el Meet-up Interclúster d’Hàbits Saludables en Família va servir a les empreses i organitzacions vinculades a la infància i les famílies, a l’esport, a l’alimentació i a la salut per posar en comú inquietuds i preocupacions, generant així reptes compartits. El treball en xarxa que es va dur a terme va propiciar la generació d’un discurs col·lectiu al voltant del foment dels bons hàbits, així com la detecció de les diverses oportunitats que se’n deriven, i suposarà les primeres passes cap al lideratge de l’impuls dels hàbits saludables.

Y & Z, les generacions que canviaran la teva marca

Entendre els més joves, el principal repte de les marques

Existeix un gran gruix de literatura que repassa les característiques de les generacions millennial o Y (21-39 anys) i centennial o Z (0-20 anys). No és casual que s’hi posi el focus, doncs bona part dels joves adults que les integren ja formen part del mercat laboral i comercial: en conjunt, representen gairebé la meitat de la població de consum a Espanya (41%)[1]. Són dues generacions que, malgrat les diferències que les separen, comparteixen el fet d’estar integrades per nadius digitals, de mentalitat col·laborativa, de caràcter volàtil i amb un elevat nivell d’exigència. Conèixer i entendre les seves necessitats, reptes i aspiracions, així com els valors que els mouen, esdevé clau per a les marques en la mesura que aquests trets determinen en gran mesura les seves decisions de compra.

La informació i la digitalització, pilars de la competitivitat empresarial en un món global

D’una banda, la democratització de la informació que ha vingut donada per l’ús intensiu i extensiu dels canals de comunicació digital ha possibilitat que aquestes generacions comparteixin opinions, investiguin amb facilitat i generin comunitats virtuals i nous tipus de prescriptors. Millennials i centennials estan immersos en l’espai virtual i hi deixen pistes i rastres a partir dels quals conèixer-los millor, però entendre les nostres audiències com un numero és una visió massa simplista. Els nostres clients són individus amb conviccions i valors que hem d’entendre per tal d’arribar a connectar-hi.

Segons un estudi realitzat per Findasense[2], una companyia espanyola de customer experience, els consumidors d’aquestes dues generacions són més exigents amb les marques i fonamenten les seves decisions de compra en la confiança que aquestes són capaces de generar. Dita confiança exigeix a les organitzacions ser transparents, tenir valors i principis, explicar-los i actuar en conseqüència. És essencial, doncs, que les marques s’adonin de la necessitat de digitalitzar-se per poder incrementar la seva transparència i per poder interaccionar amb els millennials i centennials en el seu mateix llenguatge, generant una interlocució fluida, confiança i fidelitat.

La personalització com a pont cap al nostre client

D’altra banda, les generacions Y i Z demanden cada cop més productes i experiències personalitzats. L’exigència i la infidelitat que caracteritza els consumidors d’avui fan que la innovació constant sigui indispensable per a les marques. Alhora, la competitivitat empresarial incrementa entre aquelles organitzacions que son capaces de posar el focus en el seu client, en comptes de posar-lo en el seu producte, per poder destacar en un mercat global i cada cop més divers.

Conèixer els valors del nostre client, saber per exemple que ja no només fonamenta les seves decisions de compra en consideracions vinculades al preu o a la qualitat, si no també en el compromís de la marca amb el medi ambient, la igualtat de gènere o el respecte vers els animals, esdevé la pedra angular en el disseny d’aquests productes i serveis personalitzats que se’ns demanen.

El canvi de paradigma

El model product-centric queda obsolet. Ja no podem seguir dissenyant un producte o servei vinculat a una estratègia de marketing per atraure al client. El nostre consumidor, avui, exigeix situar-se al centre de l’escena i que dissenyem i creem pensant en les seves necessitats, interessos i valors. És la teoria de l’evolució: el producte s’adapta a la demanda, o mor.

Alguns sectors dins de l’àmbit de l’oci i el lleure han estat capaços d’adaptar la seva oferta a les necessitats del client, generant un entorn que connecta productes, serveis i experiències en funció de les demandes del consumidor. És el cas dels càmpings, per exemple, que enguany han registrat el record turístic de l’estiu[3]. Un canvi de concepte que s’ha donat quan s’ha posat el focus en el client: de l’acampada tradicional al glamping, passant pel bungalow, o per la oferta de comerç, restauració, activitats i experiències que s’aglutinen al voltant del tradicional concepte de càmping, el sector ha sabut escoltar, connectar i fidelitzar les famílies d’avui.

El temps lliure dels infants i les famílies: què necessiten i com els ho podem oferir?

Per tal de fer realitat aquest canvi de paradigma resulta indispensable, doncs, conèixer el nostre client. Des de KID’S CLUSTER, amb l’objectiu de facilitar als nostres membres l’accés a aquesta nova visió del mercat infantil i familiar, proposem de manera continuada diverses accions: workshops sobre customer centricity i customer experience de la mà de l’escola de negocis EADA; sessions formatives sobre comunicació digital amb la col·laboració de l’agència de comunicacií i marketing Imago i amb ponents experts en medició d’audiències, storytelling i nous prescriptors; i, com a pedra angular del coneixement del nostre client final, estudis de mercat i de les tendències actuals al voltant de les famílies i els infants.

KID’S CLUSTER proposa aquest 2019 participar en un estudi sobre els hàbits d’oci de les famílies i els infants que analitzarà el concepte que tenen de temps lliure i que permetrà entendre com es donen les decisions de compra en un escenari on els pares i mares son millennials i els fills i filles, centennials; un escenari on cal desxifrar qui són els nous prescriptors i quin pes tenen en el procés de compra; on hem de poder conèixer quines necessitats tenen les famílies i quin pes té la opinió dels infants per saber a qui hem d’adreçar la nostra oferta i a través de quins canals per tal que li arribi; un escenari on la consideració de les opcions disponibles es dificulta per l’enorme oferta i on cada individu es comporta de manera diferent en funció del tipus de producte o servei que estigui adquirint.

L’objectiu de KID’S CLUSTER en impulsar aquest estudi va més enllà de comprendre millor el nostre client final i reflexionar sobre l’adequació dels productes i serveis a les seves necessitats; volem posar a mans dels nostres associats els coneixements que els permetran detectar noves oportunitats de negoci per créixer i destacar en un mercat global. Fer-ho de manera agrupada amb la resta de membres, però, aporta als resultats un valor afegit: la participació en tot el procés, des de la definició dels objectius fins a la ideació de nous productes i serveis, permet als participants crear sinèrgies que suposen l’oportunitat de connectar l’oferta. La major riquesa del clúster són els seus associats i la diversitat de sectors que representen: el resultat de treballar plegats, doncs, no només és la suma del seu coneixement, és també la creació de nous vincles i de noves oportunitats de col·laboració.

L’estudi ja compta amb el suport i participació de 6 socis de KID’S CLUSTER disposats a compartir coneixement per generar noves oportunitats i incrementar la competitivitat del sector.

Les organitzacions membres de KID’S CLUSTER, al capdavant del canvi cap al customer centricity

El passat 19 de setembre, una vintena de representants d’empreses membres de KID’S CLUSTER es van reunir per conèixer com son les generacions que estan marcant el ritme del mercat global. En aquesta sessió vam reflexionar sobre la importància d’entendre el nostre client a l’hora de dissenyar productes i serveis que suposin l’èxit empresarial en un context canviant, voluble i exigent, sobre digitalització i informació, sobre personalització i sobre coneixement compartit com a eina indispensable per a la millora de la competitivitat.

La sessió, conduïda per la cluster manager Anna López, va comptar també amb la presència de GfK, consultoria especialitzada en estudis de mercat. L’equip de GfK va compartir amb els assistents el seu coneixement sobre la generació Alpha, fruit d’un extens anàlisi del comportament dels infants nascuts a partir del 2010. D’altra banda, els assistents van poder posar en comú les seves inquietuds respecte aquestes tres generacions, i van discutir sobre com s’imaginen que, en un futur immediat, les famílies i infants pertanyents a les generacions millennial i centennial contribuiran a canviar els seus models de negoci actuals. Per últim, es va presentar la proposta final de l’estudi sobre els hàbits d’oci de les famílies i els infants per tal de fer partícips als assistents de la importància que té conèixer en profunditat el nostre client final.

[1] Font: INE, 2017

[2] Font: Findasense, 2019

[3] Font: El Periódico

tornada escola

Tornada a l’escola: quatre empreses de KID’S CLUSTER estudien els hàbits de compra de les famílies

 • L’objectiu de l’estudi és conèixer com, quan, on i què compren les famílies amb infants per preparar l’inici del curs escolar
 • A partir d’aquest anàlisi, les empreses participants comptaran amb les eines suficients per valorar l’adequació de la seva estratègia a les necessitats actuals de les famílies i anticipar-se a les tendències de futur en aquest àmbit

Staedtler, Oxford, edebé i Abacus s’han unit per estudiar conjuntament els hàbits de compra de les famílies amb infants per preparar la tornada a l’escola. Les quatre empreses membres de KID’S CLUSTER són referents respectivament pel què fa a materials d’escriptura, suports per a l’escriptura, editorial i material didàctic, i venda i distribució. En el marc del clúster i amb el suport d’ACCIÓ, les quatre organitzacions han col·laborat per definir els objectius d’un estudi adreçat a conèixer millor el client que comparteixen: els infants i les famílies.

Les empreses impulsores d’aquest estudi han adquirit major coneixement sobre quins són els canvis i tendències pel què fa a la compra de materials i llibres escolars de les famílies espanyoles amb infants d’entre 5 i 16 anys. Pel fet de situar el client al centre, l’estudi ha permès entendre les motivacions i necessitats de les famílies més enllà d’estudiar únicament la percepció del client sobre un producte concret.

Entre altres resultats d’interès, l’estudi constata el canvi en els canals de compra que ja es venia fent notar en els darrers anys. El canal online segueix creixent en importància, especialment a l’hora de fer prospectiva i comparar preus abans de realitzar la compra. Destaca d’altra banda l’alta fidelitat pel què fa al punt de venda: més del 70% de les famílies entrevistades acudeixen als mateixos establiments que l’any anterior per realitzar les compres.

Un altre aspecte clau en els resultats de l’estudi és la importància i l’impacte de prescriptors com les AMPES, el professorat o l’escola en les decisions de compra de les famílies. Aquests agents influeixen no només sobre quins productes adquireixen les famílies, si no també sobre en quin moment es fa la compra: la majoria d’entrevistats hi destinen un sol dia durant el mes de setembre, degut a que és quan normalment ja han rebut totes les informacions i recomanacions de part d’aquests prescriptors.

A partir d’aquests i la resta d’aprenentatges que es desprenen de l’estudi, les empreses implicades podran enfortir les seves estratègies i adequar-les a les necessitats actuals i a les tendències de futur pel què fa a la campanya de la tornada a l’escola. La col·laboració entre els quatre participants, d’altra banda, ha fet descobrir sinèrgies entre ells amb el resultat de formalitzar un grup de treball que desenvoluparà projectes col·laboratius a partir de la feina conjunta realitzada fins ara.

KID’S CLUSTER i els seus socis desenvolupen de manera regular estudis de mercat i anàlisis de tendències del sector infantil i familiar. L’objectiu d’aquest tipus d’actuacions és conèixer en profunditat el client final al qual ens dirigim, per així poder-nos anticipar a les seves necessitats futures mitjançant l’execució de projectes col·laboratius, i incrementant la competitivitat de les organitzacions membres i del sector.

iaapa

Créajeu, seleccionada per participar a la Fira Internacional IAAPA EXPO EUROPE PARIS 2019

 • Créajeu, empresa membre de KID’S CLUSTER especialitzada en la concepció i fabricació d’estructures de joc esportius i d’aventura per infants i famílies, ha estat seleccionada per participar a la fira d’oci més important a nivell Europeu
 • L’empresa catalana participarà a diferents espais de la fira, tant presentant les seves novetats en un stand propi, com compartint coneixement en diverses sessions i jornades de reflexió sobre tendències en oci i lleure

Barcelona, 9 de setembre de 2019

La Fira Internacional IAAPA EXPO EUROPE PARIS 2019, designada com la fira d’oci més important d’Europa, ha seleccionat enguany una empresa membre de KID’S CLUSTER per formar-ne part. La fira reunirà organitzacions i professionals vinculats al món del lleure com ara parcs temàtics, parcs d’atraccions, ressorts familiars, zoològics, aquàriums, parcs aquàtics i fabricants d’estructures per a aquesta indústria, entre d’altres.

Créajeu, empresa amb seu a Barcelona,  dedicada a la fabricació d’estructures d’oci actiu per indoor i outdoor, participarà enguany en aquesta fira. Créajeu compta amb una extensa trajectòria en disseny i producció d’estructures pensades per a la màxima diversió i seguretat per a infants, joves i adults.

En aquesta fira, Créajeu disposarà d’un stand propi des d’on presentarà les seves novetats, a més de compartir el seu coneixement en matèria de seguretat a les sessions del Safety Institute i a les diverses conferències i jornades de reflexió que tindran lloc en el marc de la fira, amb l’objectiu d’avançar les darreres tendències en oci, lleure i entreteniment infantil, familiar i adult.

Més informació sobre Créajeu

Més informació sobre la Fira Internacional IAAPA EXPO EUROPE PARIS 2019

innovation

KID’S INNOVATION DAY 2019: Comença el compte enrere

 • Més de 100 empreses i organitzacions del sector estan emplaçades a trobar-se el proper dijous 28 de novembre a Barcelona, dia en què tindrà lloc l’esperada segona edició del KID’S INNOVATION DAY
 • L’esdeveniment, organitzat per KID’S CLUSTER amb la voluntat de construir conjuntament el futur del sector infantil i familiar, espera consolidar-se enguany com la cita empresarial de referència en aquest àmbit
 • KID’S CLUSTER va tancar l’edició del 2018 amb 150 professionals en representació de més de 75 empreses i organitzacions, xifres que s’espera superar aquest 2019

Barcelona / 01 d’agost de 2019

El proper dia 28 de novembre tindrà lloc la segona edició del KID’S INNOVATION DAY, un esdeveniment únic per incentivar la reflexió al voltant de l’actualitat i el futur de l’àmbit infantil i familiar que aplegarà més de 100 empreses i entitats de sectors diversos. El KID’S INNOVATION DAY va néixer el 2018 amb l’objectiu de generar sinèrgies entre les organitzacions participants i detectar oportunitats en torn als reptes que comparteixen a través d’una jornada inspiradora i transformadora.

En el seu segon any, l’esdeveniment mantindrà l’esperit àgil i dinàmic de l’anterior edició i estarà estructurat en diferents parts pensades per incentivar la innovació i la interacció entre els assistents. El KID’S INNOVATION DAY comptarà enguany amb la participació de diversos ponents especialitzats en àmbits clau com la innovació, tendències internacionals, tecnologia i digitalització, gestió del temps, comunicació digital, hàbits saludables, nous canals de venda, o educació, entre d’altres.

Aquesta edició repetirà un dels formats millor valorats pels més de 150 assistents del 2018: la pitch session de projectes innovadors. Les empreses més disruptives del sector exposaran els seus projectes innovadors en format elevator pitch per tal de compartir davant de tot el sector les propostes que marcaran el futur del mercat infantil i familiar. Les organitzacions participants seran escollides per un comitè expert d’entre diverses propostes per ser les més creatives i innovadores a l’hora d’aplicar solucions de millora del desenvolupament holístic dels infants i la vida de les famílies.

Com a novetat, el KID’S INNOVATION DAY 2019 permetrà als assistents una presència més activa: aquest any les empreses del sector tindran l’oportunitat de compartir coneixement i generar noves col·laboracions entre elles amb el focus posat sobre la innovació i amb l’objectiu de construir conjuntament el futur del sector infantil i familiar en espais de diàleg i debat.

KID’S INNOVATION DAY: informació pràctica

 • Data: dijous 28 de novembre de 2018, de 9h a 16h
 • Lloc: Auditori de la UPF Campus Poblenou (Roc Boronat, 138)
 • Entrades disponibles properament a Eventbrite

KID’S CLUSTER és un grup d’empreses i organitzacions que treballen a l’entorn del mercat del sector infantil i que s’ajunten per compartir recursos i obtenir més i millors oportunitats de negoci. KID’S CLUSTER és un dels 28 clústers acreditats a Catalunya. Està format per més de 60 empreses que agrupen a més de 15.000 treballadors i ofereixen un volum de facturació combinat de 3.500 milions d’euros.

Lego

KID’S CLUSTER viatja a Dinamarca amb 6 empreses per conèixer LEGO® i Capital of Children

 • Organitzacions de diversos sectors com ara el lleure, l’entreteniment i l’educació han visitat conjuntament Billund, la ciutat on va néixer LEGO®
 • Billund és també la seu de la iniciativa públic-privada Capital of Children, fruit de la cooperació entre l’ajuntament de la ciutat i el fabricant de joguines danès

Barcelona, 20 de juny de 2019

Aquesta setmana, 9 representants de 6 empreses membres de KID’S CLUSTER han viatjat a Billund (Dinamarca) en una missió conjunta per explorar la ciutat coneguda com “la capital europea de la infància”. Es tracta d’un ecosistema totalment enfocat als nens i nenes amb multitud d’experiències de lleure i propostes educatives innovadores ideades per a satisfer les necessitats dels més petits i les seves famílies.

En el marc d’aquesta experiència, KID’S CLUSTER ha proposat als participants conèixer LEGO® des de dins mitjançant diverses reunions i workshops. La primera d’aquestes trobades va ser a la seu de LEGO® Education, on vam poder conèixer la seva filosofia. A través de LEGO® Education, l’empresa danesa dissenya i comercialitza jocs de construcció per a l’aprenentatge pensats per obrir el món de les habilitats matemàtiques, científiques, de programació, tecnològiques i lingüístiques als infants des d’edats molt primerenques. Totes les joguines estan ideades per encendre la curiositat natural de nenes i nens i fomenten la passió pel descobriment i la investigació, alhora que desenvolupen habilitats socials i emocionals a través del joc i de plans educatius basats en la col·laboració i en el ritme d’aprenentatge de cada alumne. Durant la reunió, vàrem poder comprovar de primera mà la filosofia hands-on que promouen des de LEGO® Education contribueix a desenvolupar competències dels alumnes tan importants com la creativitat, la confiança, el risc o la originalitat.

Durant el viatge també vàrem poder conèixer altres divisions del gegant danès com ara la LEGO® Idea Studio, un estudi de disseny que ofereix un espai flexible i pràctic ple d’elements de disseny divertits, experimentals i creatius fets a partir dels famosos bricks de plàstic, i on s’ideen les principals innovacions de la companyia. Els participants també van gaudir d’un extens tour guiat per la LEGO® House, el museu experiencial ideat per conèixer tots els secrets del famós joc. L’edifici, dissenyat com una agrupació de bricks apilats en equilibri els uns sobre els altres, ofereix 4 espais diferents on posar a prova la creativitat, la innovació, les habilitats socials i les emocions a partir de LEGO®. Finalment també vàrem gaudir de temps per visitar Legoland, el parc temàtic de LEGO®, on adrenalina i serveis per als infants conformen un escenari totalment enfocat al gaudi de les famílies.

Per acabar de comprendre la vinculació entre LEGO® i el sistema educatiu públic danès, els participants a la missió varen poder visitar l’escola municipal de Billund. Amb aquesta visita vàrem descobrir com funciona el sistema educatiu a Dinamarca i com s’ha instaurat una col·laboració gairebé indeslligable entre l’administració i l’empresa privada per l’estímul de les vocacions STEAM des de la primera infància.

Durant el viatge, Capital of Children ens van fer d’amfitrions explicant-nos els secrets de LEGO® i de la ciutat. Capital of Children és una iniciativa públic-privada sorgida fruit de la cooperació entre l’ajuntament de la ciutat i el fabricant de joguines; des de CoC treballen amb l’objectiu de fer de Billund la capital de la infància, un lloc on els infants es puguin desenvolupar plenament per esdevenir ciutadans del món. CoC opera a partir de tres grans eixos: Playful City, fent de Billund una ciutat kids-friendly a la mida dels més menuts; Playful Learning, implementant projectes educatius a les escoles municipals; i Playful Innovation, que promou la co-creació de productes i serveis vinculant les empreses amb infants a través del Play User Lab.

Amb tot, les empreses que van viatjar amb KID’S CLUSTER van conèixer en profunditat l’interior d’un ecosistema urbà, educatiu i empresarial totalment enfocat a la infància i a les famílies, a més de desenvolupar nous vincles amb la resta de participants, de generar noves oportunitats de col·laboració i explorar noves línies de negoci, i de donar a conèixer els seus projectes en un entorn internacional de la mà de KID’S CLUSTER.

Storytelling

Storytelling: l’art d’explicar històries

 • En el marc del Cicle de Comunicació Digital, els socis de KID’S CLUSTER han assistit a una masterclass sobre storytelling a càrrec de Toni Tugores
 • La primera de les tres sessions del cicle va tractar sobre la definició de les diferents audiències que conformen el mercat infantil i familiar, de la mà d’Afterscool i The Modern Kids and Family

Barcelona, 14 de maig de 2019

Les xarxes socials juguen un paper clau en la captació i fidelització de clients. Les marques comercials tenen l’oportunitat de crear comunitats a les diferents xarxes, la qual cosa els permet estar en contacte directe amb el seu públic objectiu i analitzar-ne els hàbits i comportaments. Elaborar i seguir una estratègia de comunicació digital permet a les organitzacions no només potenciar la seva imatge de marca, si no també generar engagement amb el públic, guanyar posicionament i generar coneixement i confiança. Amb la intenció de donar resposta a les necessitats de les seves empreses i organitzacions membres, KID’S CLUSTER ha organitzat un cicle de tres sessions formatives sobre comunicació digital que tenen per objectiu impulsar les estratègies digitals de les empreses orientades al mercat infantil i familiar.

El cicle cobrirà tres aspectes clau a tenir en compte a l’hora de dissenyar una estratègia de comunicació digital coherent i efectiva: l’anàlisi de l’entorn i la segmentació del públic objectiu; l’elaboració d’un relat que permeti connectar amb el target a través de missatges memorables; i, finalment, el retorn de la inversió i la presència a xarxes.

El passat 14 de maig, els socis de KID’S CLUSTER van poder gaudir d’una trepidant masterclass de la mà de Toni Tugores, Director Creatiu a Aftershare.TV, l’empresa del mediàtic publicista Risto Mejide, i professor a Complot Escuela de Creativos. Tugores va donar les claus de l’art d’explicar històries: emotivitat, experiència, humanització de les marques i personalització o ressonància són alguns dels exigents requisits que hem de complir a l’hora de crear relats rellevants i memorables.

El cicle tancarà properament amb una darrera sessió sobre el retorn d’invertir en comunicació més enllà de la presència a xarxes.

joc

Transformant organitzacions a través del joc

 • Les empreses de KID’S CLUSTER experimenten els principis de la Gestió Agile a través d’un dels jocs de Play To Growth: Possible Mission, Escape from Earth

Barcelona, 28 de maig de 2019

Els socis de KID’S CLUSTER s’han reunit en el Dia Internacional del Joc per aprendre de manera lúdica els principis de la Gestió Àgil, una metodologia de treball basada en uns principis, valors i eines que tenen per objectiu millorar la gestió de projectes empresarials. La Gestió Àgil es fonamenta en 12 principis: satisfacció del client, millora continuada, entregues parcials, mesurament dels progressos, desenvolupament sostenible, proximitat a l’hora de treballar, comunicació eficaç i presencial, motivació i confiança, excel·lència i bon disseny, simplicitat, equips autogestionats i adaptació a les circumstàncies canviants. A través del joc Possible Mission, Escape from Earth, els participants a la sessió han pogut entendre de primera mà aquests principis.

Possible Mission, Escape from Earth és un joc de taula creat per Play to Growth, un projecte educatiu nascut com a joint venture entre Marinva i Netmind. Play to Growth ha creat una cartera de jocs didàctics altament interactius amb l’objectiu de transmetre vivències que permetin entendre el canvi organitzacional a les empreses a través de la simulació i sobre diversos àmbits de gestió: IT, Project Management i Business Analysis.

En aquesta trobada, els socis de KID’S CLUSTER han tingut l’oportunitat de jugar a la primera fase del joc basat el la gestió de projectes. El joc planteja una situació límit: la vida al Planeta Terra ja no és possible i cal fugir. Els jugadors tenen la gran responsabilitat de construir les naus per trobar un nou planeta habitable.  Els participants s’han dividit en equips, cadascun amb el seu propi objectiu: construir una nau per poder fugir i garantir la supervivència de l’espècie.  Els jugadors han hagut de prendre decisions de gestió i d’execució per tal de complir les demandes garantint uns requisits relatius al temps, el pressupost i la qualitat de la nau. A més, el projecte té un seguit de riscos i imprevistos que els equips han hagut d’anar afrontant.

Entre d’altres aprenentatges rellevants, a través d’aquesta partida hem pogut identificar dinàmiques i patrons propis del project management basat en la metodologia Agile, com ara el sorgiment de l’autogestió en equips multidisciplianars i intergeneracionals, mecanismes de gestió del temps i dels canvis i imprevistos, o l’adquisició de rols segons necessitats del projecte.

Els assistents han commemorat el Dia Internacional del Joc havent comprovat en primera persona de quina manera podem crear una realitat metafòrica que ens permet entendre dinàmiques i rutines que, en el nostre dia a dia i a l’entorn de treball, de vegades son menys explícites, però no inexistents. I tot això, gràcies al poder transformador del joc.

Més informació: Play to Growth

educació

Les organitzacions i entitats de KID’S CLUSTER s’uneixen per liderar el canvi cap al futur de l’educació

 • 40 representants d’empreses i organitzacions vinculades a la infància i les famílies van participar al meet-up d’educació organitzat per KID’S CLUSTER, una sessió ideada per a generar coneixement compartit i discurs col·lectiu
 • Els assistents van detectar els reptes i oportunitats derivats del canvi de paradigma educatiu i van co-dissenyar estratègies i iniciatives per liderar, juntament amb el sector educatiu, el futur de l’educació

Barcelona, divendres 10 de maig de 2019

El passat divendres, 40 representants d’empreses i organitzacions vinculades a l’educació i la infància van treballar conjuntament per compartir els reptes i oportunitats que planteja la transformació que estan vivint l’educació i l’escola. Organitzacions de sectors tan diversos com l’editorial, el del lleure educatiu, el de material escolar, colònies i campaments, ensenyança d’idiomes, agències de marketing infantil, joc i joguina, videojocs, robòtica educativa, audiovisuals o entitats del tercer sector, entre d’altres, van conversar durant tot un matí per trobar oportunitats de col·laboració per afrontar reptes compartits.

La jornada va tenir lloc a TeamLabs, un campus d’innovació i aprenentatge que té una filosofia i una metodologia totalment innovadores pel què fa a l’ensenyança superior. TeamLabs crea i ofereix experiències d’aprenentatge radical per a joves, professionals i organitzacions, entre les quals un grau universitari en Lideratge, Emprenedoria i Innovació en col·laboració amb la Universitat de Mondragón. Aquest ambient innovador i disruptiu va propiciar un espai ideal per deixar volar la imaginació i fomentar el treball en equip.

La sessió va arrencar amb la ponència de Mònica Nadal, Directora de Recerca de la Fundació Jaume Bofill, sobre els diversos eixos que han marcat la transformació de l’educació en els darrers anys. Entre d’altres, Nadal va posar èmfasi en el fet que els aprenentatges ja no només s’adquireixen a l’escola; al contrari, hi ha una gran diversitat d’agents i entorns on els infants es formen, més enllà de les aules: museus, teatres, activitats extra curriculars, viatges… tot un món que fa que l’escola s’hagi de replantejar el seu paper, doncs passa de ser l’actor principal a ser un actor més en la formació dels infants.

El “fora escola” planteja també una sèrie de reptes fins ara desconeguts. D’una banda, ajuda al desenvolupament competencial dels infants, un aspecte cada cop més valorat per les famílies i, posteriorment, pel mercat laboral, i complementa la formació acadèmica dotant els infants de recursos per connectar l’aprenentatge a la seva realitat. D’altra banda, però, es tracta d’un àmbit totalment privat i que afavoreix la perpetuació de desigualtats: les famílies més formades i amb més recursos poden i volen acostar els seus fills i filles a tot aquest ventall d’experiències, mentre que les famílies amb menys recursos sovint se’n queden al marge.

Equitat, diversitat, personalització inclusió i aprenentatge per competències són les claus d’aquest nou escenari educatiu, encara per definir i en constant moviment. Coneixent aquest context, les empreses i organitzacions del sector infantil i familiar es van posar a treballar conjuntament per definir els reptes que, com a organitzacions, els planteja aquesta transformació. Mitjançant una dinàmica ideada per generar coneixement compartit i discurs col·lectiu, els professionals del sector van teixir un entramat de reptes compartits. Un dels principals reptes detectats és la dificultat de l’accés de les empreses al món escolar. En paraules dels propis assistents, la relació entre l’empresa i l’escola sovint ha estat marcada per un caire molt comercial i fins i tot paternalista, en què l’empresa s’ha dirigit a l’escola sense cap altra finalitat que vendre els seus productes o serveis. Altres reptes detectats són la dificultat de trobar l’encaix entre qualitat i preu, com aportar innovació a l’escola, com establir relacions bilaterals que permetin traslladar les necessitats de l’escola a l’empresa perquè aquesta pugui respondre, o com guanyar la confiança de l’escola en les organitzacions empresarials.

Més enllà dels reptes, els assistents han col·laborat també per detectar oportunitats. Les empreses i organitzacions s’han vist capaces d’ajudar l’escola a definir i impulsar el canvi; així mateix, consideren que tot el món de “fora escola” és un terreny per explorar, que és clau involucrar el sector públic i que tenen al seu abast eines clau com KID’S CLUSTER per afrontar els reptes de manera conjunta. En aquest sentit, la trobada va concloure amb una dinàmica de treball pensada per construir un camí a seguir com a clúster. Les organitzacions assistents van definir actuacions a emprendre des de KID’S CLUSTER que ajudin a impulsar les oportunitats i a salvar els reptes.

En definitiva, el Meet-up d’Educació va servir a les empreses i organitzacions vinculades al món educatiu, a la infància i a les famílies per posar en comú inquietuds i preocupacions, generant així reptes compartits com a sector. El treball en xarxa que es va dur a terme va propiciar la generació d’un discurs col·lectiu al voltant del canvi de paradigma educatiu, així com la detecció de les diverses oportunitats que se’n deriven, i suposarà les primeres passes cap al lideratge del futur de l’educació.

Dos socis de KID’S CLUSTER, SomDocents i ApPa edu (Duna Educació) estrenen nous cursos aquesta primavera

 • SomDocents i Duna Educació, totes dues organitzacions membres de KID’S CLUSTER, han arribat a un acord per oferir nous cursos 

SomDocents, la plataforma de formació en línia per a docents, i ApPa edu, el programa de formació per a fomentar el Pensament Computacional, la robòtica educativa i la programació; col·laboren per oferir dos cursos nous sobre programació i robòtica educativa. D’aquesta col·laboració neixen dos nous cursos reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: “Robòtica i Programació a l’educació infantil i el cicle inicial de primària” i “Robòtica i Programació als cicles mitjà i superior de primària”.

Nous cursos

Aquests cursos de formació dinàmica, són flexibles i no requereixen desplaçaments, ja que es realitzen a través del campus virtual de SomDocents. Els cursos que ofereixen estan reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat i comptabilitzen per activar el perfil professional de competència digital docent.

Robòtica educativa per a infantil i primària

En els cursos de robòtica es treballen els diferents conceptes i la història del Pensament Computacional, la robòtica educativa i la programació, així com diferents dinàmiques educatives per introduir-ho, d’una banda a educació infantil i al primer cicle d’educació primària i, d’altra banda, als cicles mitjà i superior de primària.
També consta d’un recull de recursos i metodologies per poder implementar-lo segons l’etapa educativa i la diversitat de l’aula. A més, es proposen possibles indicadors d’avaluació per valorar aspectes propis del Pensament Computacional i, a la vegada, competències transversals i organitzatives.

Per a més informació, podeu contactar amb somdocents@somdocents.com o al web:  https://www.somdocents.com/