La Caixa: Oportunitats de col·laboració adreçades al segment familiar

Barcelona, 29 de Gener de 2015

       
Moments de la trobada a la seu de La Caixa i a la Oficina A