18/02/2014 - Espais lúdics, construïm junts?
 
Els espais de lleure evolucionen en la seva oferta per tal de ser més atractius pels visitants i oferir experiències millorades. El desenvolupament d’activitats i serveis es pot beneficiar dels acords amb marques de referència que donen suport al posicionament dels espais o hi aporten continguts de valor.
    
 
    
Vam conèixer, a més d’algunes dades rellevants de visitants i públic objectiu, casos de col·laboració a destacar i que inspiraran les enormes possibilitats dels espais de lleure com a canal d’apropament al públic familiar.
 
Volem impulsar un major i millor aprofitament dels espais de lleure per a les empreses que s’hi impliquin, de tal manera que, en benefici mutu i del públic, s’hi explotin les oportunitats de presència de marca i de producte o servei, així com el coneixement derivat de la observació dels clients.