29/2/2012 - Jornada sobre e-commerce
 
Al febrer de 2012 vam abordar el coneixement de les xarxes com a canal de venda de productes i serveis. La sessió va oferir algunes claus d’èxit per a vendre per Internet tot incidint en com canvia la manera d’apropar-se al client a l’entorn virtual.
 
 
Vam conèixer casos rellevants de comerç online de la ma dels seus protagonistes, BOUTIQUE SECRET, LA FACTORIA D’IMATGES, PARABEBES, i vam gaudir de la contextualització del model de negoci que ens va oferir EADA i de l’avís pel que fa a l’àmbit legal de GARRIGUES.
 
 
La documentació de la sessió està disponible pels assistents a la mateixa