Novembre de 2011 - Formació sobre xarxes socials
Documentació d'assistents 24/11 i 30/11
El material del curs només està disponible pels assistents
 
 
Les activitats desenvolupades fins a aleshores ens van facilitar una clara demanda, per via de les aportacions dels assistents, d’una acció formativa orientada a facilitar eines i criteris pel treball a les xarxes socials desenvolupant la penetració de les marques. Això ens portà a organitzar una sessió per a ajudar les empreses de KID’S CLUSTER i altres que s’adrecen al públic infantil a disposar de coneixement i capacitació suficient per prendre decisions estratègiques en la seva gestió a l’entorn 2.0.
 
L’acció es va plasmar en un curs del qual es van realitzar dues edicions per a una quarantena d’assistents.