KID'S CLUSTER està obert a qualsevol empresa relacionada amb el segment infantil amb àmbit d'actuació a Catalunya i que tingui interès a participar de forma activa en la iniciativa, adherint-se a l'associació.
 
Us oferim:
  • Coneixement d'altres membres del clúster per facilitar la definició de projectes d'interès comú.
  • Participació en actuacions i projectes conjunts del clúster (esdeveniments, estudis de mercat, activitats de formació especialitzada, reunions de projectes, etc.)
  • Visibilitat i eina de posicionament conjunt de les empreses cara als canals, mercats i altres agents socials.
 
 
Els socis s’obliguen a satisfer les següents quotes:
 
1. Quota d’Adhesió: 1.000 €
Si indiqueu quina empresa membre del clúster i persona us ha suggerit la vostra adhesió us beneficiareu d’una bonificació del 25% en la quota d’adhesió.
 
Quota d'adhesió per a empreses i entitats que facturen menys de 1.000.000 € l'any: 500 €. No s'hi aplica bonificació en aquest cas.
 
2. Quota Anual.
A partir de l’adhesió, segons volum anual de facturació o de pressupost:
Facturació o pressupost anual
Quota anual
Inferior a 1.000.000 €
500 €
Entre 1.000.000 € i 3.000.000 €
1.000 €
Entre 3.000.000 € i 10.000.000 €
1.500 €
Entre 10.000.000 € i 50.000.000 €
2.500 €
Superior a 50.000.000 €
3.000 €
Patrocinador
15.000 €