Big Data for Little Kids

El passat mes de desembre, la consultora Gallup i el Business-Higher Education Forum van publicar un estudi que assegurava que en 5 anys el 69% dels responsables de recursos humans prioritzaran aquells candidats que tinguin coneixements i habilitats en l’anàlisi de dades. De fet, l’anomenat big data és un dels camps amb més demanda i que pot generar més oportunitats professionals.

Conscients d’això, algunes institucions ja estan desenvolupant projectes per estimular l’interès per les dades entre els més petits. És el cas del New York Hall of Science (NYSCI) que ha impulsat un projecte de dos anys anomenat Big Data for Little Kids i que va adreçat a nens i nenes de 7 i 8 anys i a les seves families. La iniciativa vol servir per aprofundir en la comprensió de com els nens petits defineixen, recopilen, representen i interpreten les dades, a més d’identificar els suports necessaris perquè les famílies puguin relacionar-se amb els seus fills en les activitats de recerca de dades.

https://nysci.org/big-data-little-kids/