ASSOCIA'T

FORMA PART DE LA NOSTRA FAMÍLIA

La família KID’S CLUSTER no para de créixer i cada cop és més nombrosa i més variada. A cada nou soci multipliquem les possibilitats de contactes, projectes i negoci per a tots els membres. Si la teva empresa encara no forma part de KID’S CLUSTER omple la butlleta d’adhesió i comença a gaudir de tots els beneficis.

PREUS

Les quotes d’adhesió a KID’S CLUSTER són progressives. Això vol dir que l’esforç va en consonància amb el volum de facturació de l’empresa.

FACTURACIÓ QUOTA ANUAL
Menys d’1 milió € 500  €
Entre 1 i 3 milions € 1.000 €
Entre 3 i 10 milions € 1.500 €
Entre 10 i 50 milions € 2.500 €
Més de 50 milions € 3.000 €
Socis patrocinadors 15.000 €
Si la teva organització s’associa perquè ve recomanada per algun membre de KID’S CLUSTER es beneficiarà amb un 25% de descompte en la quota d’adhesió.

10 BENEFICIS QUE NO ET POTS PERDRE

 • INNOVACIÓ

  Activitats orientades al I+D+i

 • COL·LABORACIÓ

  Projectes amb la participació de diferents associats

 • TENDÈNCIES

  Contingut sobre nous productes i serveis que demanarà el mercat

 • FORMACIÓ

  Workshops, jornades i activitats formatives especialitzades

 • NETWORKING

  Activitats relacions per ampliar la xarxa de contactes

 • VISITES

  Visites i activitats en centres d’interès del sector

 • FIRES I SALONS

  Facilitats per participar en les principals fires del sector

 • INTERNACIONALITZACIÓ

  Assessorament per accedir a nous mercats

 • ACCÉS A INSTITUCIONS

  Capacitat d’interlocució amb les principals institucions del país

 • FINANÇAMENT

  Possibilitat d’accés a línies d’ajuts i fonts de finançament