Estudi de mercat

Des d’ara i fins a l’any 2025 les famílies catalanes tindran pocs fills i força tard, cosa que comportarà una atenció excessiva sobre els nens i nenes i unes expectatives molt més exigents. Això també es traduirà en què se’ls inscriurà a moltes activitats extraescolars que, a més, serviran per intentar conciliar millor la vida familiar i laboral. L’educació serà menys teòrica i molt més experiencial. L’alimentació donarà molta més importància als aliments frescos i naturals. Els continguts es consumiran sempre a demanda, cosa que estimularà la impaciència, especialment dels infants. Pel que fa al consum dels productes i serveis del segment infantil s’utilitzaran indistintament canals presencials i digitals.

Aquestes són només algunes de les conclusions de l’estudi La família que ve, que ha impulsat KID’S CLUSTER gràcies a la col·laboració d’alguns associats i que ha realitzat Creafutur.

Aquest retrat robot de la família catalana del futur és especialment útil per a:

  • empreses que s’adrecen al segment infantil i familiar
  • consultors/es especialistes en aquest àmbit
  • organitzacions i administracions públiques
  • mitjans de comunicació